lezing 8 juni


Waarom zijn de eerste 17/18 jaar in ons leven zo belangrijk
voor het verdere verloop van dat leven

Yogacentrum Magnolia – aanvang 20:00 u

Dit is alweer de laatste lezing van dit seizoen . Het lijkt me dan ook een mooi moment n nog eens wat dieper in te gaan op de wereld van de Aura, de Chakra’s en de Adem en over de neerdaling van de geest in de stof, zoals Hildegarde von Bingen dat zo mooi in een icoon heeft vastgelegd.

Maar vooral ook wil de weg terug omhoog nog eens wat beter belichten. Hoe we na de geboorte in de eerste jaren van ons leven de basis leggen voor het veiligheidsaspect van elk van onze chakra’s.

In de psychologie wordt er gesproken van gevoelige perioden, momenten waarop b.v. de taalontwikkeling het sterkst is. Kennen we dat fenomeen ook in de chakrapsychologie? En zo ja zijn die terug te vinden in de chakra’s ?

Is er nog een andere relatie tussen de chakra’s onderling dan het feit dat ze tot een zelfde aura behoren ? waarom krijgen we koude voeten als we heel druk met ons hoofd bezig zijn en hoe komt het dat oudere mensen vaker over het verleden praten en verhalen vanuit een andere fase in hun leven vertellen.

In de yantra’ s van de chakra’s staan er bij drie een Lingam, of zuiltje afgebeeld. Wat betekend dit en waarom zit om de lingam van het basischakra een slang 2,5 keer gedraaid ?

Het lijkt wel alsof die slang, de kundalini-slang met zijn 2,5 keer precies uitkomt in wat de Japanse en Chinese leer het Hara-punt wordt genoemd. Wat wil dit ons zeggen ?

 

Graag tot 8 juni en vergeet niet je even op te geven bij Nanny

gsm :  +31629030920