Lezing 6 jan.

 

shiva_shakti-2

Shiva – Shakti

      Interactie tussen actief handelen en passief ervaren

      6 januari 2017 – Yogacentrum Magnolia Arnhem

           Info en aanmelding :  +31.629030920

 


Mede door de invloed van de moderne media is de zorg voor een goede interactie tussen onze handelingen enerzijds en het ervaren van de gevolgen anderzijds nog verder in de verdrukking geraakt. Was het vroeger al een aspect van ons leven wat vaak onder druk stond, nu is het zelfs bij het zorgelijke af.

In het kader van juist handelen is het van groot belang dat we voortdurend nagaan of de resultaten van onze handelingen bijdragen aan het bereiken van het doel van onze actie maar ook van het doel van ons leven gezien vanuit spiritueel opzicht.

Was het vroeger al zo dat we ons vooral bezig hielden met het nastreven van de doelen op materieel en sociaal-emotioneel vlak, nu lijkt communicatie te verworden tot slechts een uitlaatklep van onze persoonlijke gevoelens en gedachten.

Het feit dat we in dit leven meer te doen hebben dan onze persoonlijke wensen en verlangensarm-gsm na te jagen lijkt ondergesneeuwd te zijn geraakt in de stortvloed van indrukken en ervaringen die we tegenwoordig ondergaan. De smartphone heeft dit alles alleen maar nog intenser gemaakt. De echte aandacht voor elkaar en elkaars welzijn lijken steeds verder op de achtergrond te komen. Mensen zitten zelfs naast elkaar op hum mobieltje te staren en met anderen te communiceren in plaats van even echt samen te zijn met degene die naast hen zit.

Deze avond zullen we het gaan hebben over wat er bedoeld wordt met de interactie van het mannelijk en vrouwelijk aspect. We zullen gaan kijken waar het actief is in ons dagelijks leven en met welk doel.

Daarnaast zullen we gaan kijken wat de betekenis is van de verschillende doelen die we ( zouden moeten ) nastreven.
Doelen die we voortdurend als ijkpunt zouden moeten meenemen bij het onderzoeken van de vele cycli van oorzaak en gevolg in ons dagelijks leven. We zouden ons ook meer moeten leren overgeven aan het Sattvisch aspect dat realisatie van die doelen teweegbrengt. We zouden ons dan veel vaker bewust worden van wat we gecreëerd hebben, ten goede zowel als ten slechte.