lezing 31 maart

 

     Luisteren naar de adem in de chakra’s 

 

                       Lezing vrijdag 31 maart 2017
.                                  aanvang 20:00 u

 

De titel geeft aan dat het blijkbaar mogelijk is om te luisteren  naar de adem en dan nog wel  specifiek naar de adem in de chakra’s.  Deze  lezing zal de eerste zijn  in een trilogie over aura- en chakra-psychologie.

Zoals we in vorige lezingen hebben gezien, worden we geboren met twee sterke emoties. De emotie van de angst om te sterven die ervoor moet zorgen dat we voor het leven blijven gaan en die zijn neerslag heeft in de energie van het basischakra. Ook hebben we gezien hoe in het moment van conceptie onze ziel een deel van zijn potentiële mogelijkheden kwijt raakt door de vorm, het geslacht en de kwaliteit  van het lichaam dat het aanneemt. We hebben gezien hoe we hierdoor het gevoel hebben gekregen dat we niet heel zijn, met als gevolg die eindeloze zoektocht naar dat  wat ontbreekt.  Dit krijgt zijn neerslag in tweede chakra.

De mens komt pas tot leven, nadat  hem  de Goddelijke Adem als een koele wind wordt ingeblazen, zo staat er geschreven. We weten allemaal dat na de geboorte en na het doorknippen van de navelstreng het van groot belang is dat het kind gaat ademen, anders sterft het.  Blijkbaar wordt er met deze Adem nog iets anders bedoeld.

Het is namelijk de beweging van de adem die de energieën in de chakra’s activeert en daarmee de verschillende aspecten van ons bewustzijn tot leven brengt. Het is ook de beweging van de adem die er voor zorgt dat we op de inademing met onze aura een grotere ruimte innemen, meer van onze omgeving  ervaren en in die omgeving ook uitdrukking geven aan onszelf.  Dit bewustzijn van onze verbondenheid met zowel de wereld als met alle aspecten van onszelf vindt in het vierde chakra plaats en wel op twee manieren: via de bloedsomloop (ons hart dus) en via de beweging van de adem.

Door te gaan luisteren naar de adem kunnen we ontdekken welke chakra’s er actief of actiever zijn, zowel in ons contact met de wereld als tijdens ons denken, voelen en handelen. Het is dus van groot belang dat we weten waar de adem actief is. Net zoals het van groot belang is dat we ervoor zorgen dat de adem overal, in alle chakra’s, actief is, opdat we ons alle aspecten van een ervaring, gedachte of activiteit bewust zullen zijn.

Als we naar de adem in de chakra’s  luisteren, zullen we ons nadrukkelijker bewust worden van onze ware gesteldheid. Van onze lichamelijke conditie, onze bewuste, maar ook onbewuste gevoelens, ervaringen en gedachten en hun oorzaken (het is niet voor niks dat bij heftige emoties de adem ons in de keel stokt en we de wereld even niet tot leven laten komen). En, hoewel vaak minder zichtbaar en voelbaar, van onze spirituele oorsprong .

We hopen jullie vrijdagavond 31 maart in yogacentrum Magnolia (weer) te zien.
i.v.m. de beperkte ruimte graag van te voren opgeven :  Nanny  +31  629030920
kosten :  € 15,-