lezing 2021 ???

 

De invloed van verwachtingen op ons leven !

DHARMA-LEZING DOOR ROB VAN DEN BERG
vrijdag ? ? ?  van 20.00 – plm. 22.15 uur

 

In het dagelijks leven zien we dat verwachtingen er in vele gedaantes zijn. In de reclame is het zelfs het hoofdthema: creëer een verwachting en biedt daarna de oplossing aan.

Er zijn verwachtingen die andere mensen bij ons oproepen en er zijn verwachtingen die voort lijken te komen uit iets diep van binnen in ons. Denk bijvoorbeeld aan gelukkig worden/zijn of rust te vinden.

Bij al die verwachtingen gaat het in de kern om het oplossen van de kloof tussen de actuele situatie en de beoogde “betere”. En allemaal hebben ze gemeen dat ze zinspelen op het gevoel dat er iets ontbreekt in ons leven.
Wat doet dit met ons? Beïnvloedt het onze energie, onze vitaliteit en zo ja, op welke manier dan?

We zien er in ieder geval duidelijk de werking van de drie guna’s in terug. We herkennen hoe verwachtingen onze huidige situatie (tamas,) als onvolledig doen ervaren en hoe we overgaan tot het zoeken naar een oplossing (rajas) met als doel het laten vervullen van die verwachtingen (sattva)!

Wat betekent dit eigenlijk? Eigenlijk refereren verwachtingen aan het fundamentele verlangen naar heelheid, dat is ontstaan in het moment van conceptie en dat geconcretiseerd wordt door het opgesloten zitten in onze “doos”   ( ons lichaam ).

Door dat dualistische gevoel, dat is ontstaan door de geboorte in dit lichaam, zien we vooral dat we niet heel zijn. We zien vooral wat we allemaal niet hebben en veel te weinig wat we wel hebben. Gevolg: we gaan verzamelen! Als we …… dan…. !

We creëren verwachtingen voor onszelf en naar anderen toe. We krijgen verwachtingen op fysiek vlak, op materieel vlak. We hopen onze sociaal-emotionele wensen vervuld te krijgen, want de verwachting is dat we dan gelukkig zullen zijn en rust zullen vinden.
En sommige zoeken het in de spirituele richting.

Helaas zien we maar al te vaak dat onze zoektocht naar het realiseren van onze verwachtingen los is komen te staan van het oplossen van het grote dilemma in ons leven: niet HEEL te zijn.
Het gros van onze verwachtingen zijn doel op zich geworden en de realisatie

ervan zal in het gunstigste geval even tot het gevoel van heelheid en rust leiden.

Ik durf je haast niet te vragen om even terug te kijken in je leven en stil te blijven staan bij al die energie die je hebt geïnvesteerd in dit soort verwachtingen. Dan heb ik het nog niet eens over al die acties die uiteindelijk tot niets of gedeeltelijke realisatie kwamen.

Hoe komt het toch dat we ons zo vaak kunnen verliezen in het realiseren van verwachtingen op fysiek en/of materieel vlak. Helpt ons dat dan toch?

Je bent weer van harte welkom bij deze lezing, waarin we zullen nagaan hoe we op weg naar (meer) heelheid de invloed van al die verwachtingen kunnen doorgronden en hoe ze hun macht over ons kunnen verliezen. De kosten zijn € 15,00. Graag wel even aanmelden.

Yogacentrum Magnolia, Arnhem
Paulus Potterstraat 14, 6814 KT

magnolia.yogacentrum@outlook.com

Hartelijke groet,

Rob en Nanny