lezing 28 april

          

                       Leren luisteren naar

             “ het gefluister “ van de Chakra’s

.                   Vrijdag 28 April 20:00 u.

 

Hebben we in de laatste lezing leren luisteren naar de adem in de chakra’s,  in de lezing van vanavond gaan we nog een stapje verder. We gaan proberen zo goed te luisteren dat we niet alleen de adem ervaren maar tevens te verstaan wat ze fluistert.

Als de adem door de chakra’s gaat, is het alsof de wind door een saxofoon blaast, ze gaat tonen, geluiden maken en roept zelfs plaatjes op .  In de chakra’s zijn er zo plaatjes komen te liggen die zich gevormd hebben op grond van onze aanleg, door onze ervaringen maar ook als gevolg van ons denken. Omdat de adem niet alleen in één chakra actief is maar op de verschillende niveaus in alle chakra’s, zal de klank er één zijn als van een akkoord en  zullen de plaatjes zijn samengesteld uit aspecten van meerdere chakra’s.

Beweegt de adem zich naar voren dan fluistert hij waar onze ervaringen en aandacht ons heen wil hebben, beweegt hij zich naar achter dan vertelt hij van het verleden. Als het goed is, laat hij op de inademing voor en achter spreken  om het op de uitademing  in de kern van het chakra samen te laten komen om  de realiteit van het verleden, onze verwachtingen en de weg van de toekomst op elkaar af te stemmen.  En als het goed is, komen vervolgens al deze gegevens samen in ons hoofd en horen we hun verhalen, zachtjes als gefluister.

Helaas hoort men vooral het chakra dat het hardst schreeuwt, alle andere overstemmend. Ook hoor je maar al te vaak mensen zeggen dat een probleem of ervaring het gevolg is van een bepaald  chakra. Was het maar zo eenvoudig dat onze ervaringen, onze gedachten of onze handelingen terug te voeren waren tot de inbreng van één enkel chakra  Hoeveel eenvoudiger zouden de oplossingen van onze problemen wel niet worden.

Het is lastig om het gefluister van alle chakra’s te horen. Vaak komt het omdat we sommige dingen niet willen horen, vaak echter ook als gevolg van het feit dat we taal van het chakra vergeten zijn of soms zelfs niet eens machtig.

Een minstens zo groot probleem is dat chakra’s elkaar beïnvloeden door samen te spannen en te jokken over de ware aard der dingen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, is wat we deze lezing zullen bespreken. En – wie weet -. ook gaan ervaren.

We hopen jullie vrijdagavond 28 april in yogacentrum Magnolia (weer) te zien.
Groetjes en tot dan.

Rob en Nanny

In verband met de beperkte ruimte graag van te voren opgeven: 06 29030920 (Nanny)
Kosten € 15,00, te voldoen op de lezing.