lezing 20 okt.

 

                       De werking van de Chakra’s en deze
                    avond specifiek die van 3e Chakra

                                                       20 okt.  20:00 u

 

Deze avond zullen we en tweetal onderwerpen de revue laten passeren. Ten eerste zullen we dieper ingaan op de manier waarop een chakra werk. We gaan kijken naar de opbouw en hoe ze met elkaar verbonden zijn door drie kanalen een linker, een rechter kanaal en het centrale of kundalini kanaal. Een goed beeld van de opbouw van de Aura en de Chakra’s geeft meer inzicht in de relatie tussen het lichamelijke, het sociaal-emotionele en spirituele bewustzijn. Ook zullen we ons een beeld gaan proberen te vormen van hoe verleden heden en toekomst liggen verankert in de structuur van de Aura en Chakra’s en hoe de beweging van de Adem daarop van invloed kan zijn.

Als tweede onderwerp zullen we gaan kijken naar de funktie en taak van 3e Chakra. Het Chakra dat in grote mate verantwoordelijk is voor de manier waarop wij vorm en richting geven aan ons leven. Het is daarom van groot belang om te begrijpen waardoor dit chakra gevormd wordt. Er wordt van dit Chakra gezegd dat het, het kleine IK  vertegenwoordigt.

Wat gebeurt er als we bij voorbeeld te nadrukkelijk voor iets gaan, als we ons verliezen in werk, hobby, sport of verliefdheid ?

Wat betekent het voor onze gezondheid en onze manier van leven als we b.v. in een situatie terechtkomen waarin we teveel van onszelf vragen ?

De symboliek van de Hindoegod Shiva, geeft op fantastische wijze het werkingsgebied van derde Chakra aan waarbij Shiva staat voor ons huidige leven, onze huidige vorm. Hij is de instandhouder en de vernietiger van zowel ons lichaam als alle waarden, normen en ideeën in ons leven. Bij het beeld van de dansende Shiva komt sprekend de relatie tussen wie ik ben en het Ego dat we hebben en vooral door de activiteiten van derde Chakra vorm krijgt, tot uiting. De manier waarop Shiva danst op een opgeblazen dikkop ( ons ego ) en hem zo onder controle houdt om hem dan aan het eind van ons leven te verpletteren geeft helder de taak van derde chakra weer.

Ging het bij de Adem van het bekken om twee Chakra’s, de Adem van de buik bedient expliciet het 3e Chakra. Natuurlijk zullen we ook stil staan bij de organen, lichaamsdelen en zintuigen die hun energie specifiek van derde Chakra krijgen.

Mocht je geïnteresseerd zijn zien we je graag 20 okt. Om 20:00 u in Yogacentrum Magnolia
Voor meer informatie en opgave bellen met Nanny :  gsm  0629030920

groetjes Nanny en Rob

voor downloaden folder : 2017-10-20 uitn. lezing Derde chakra en de werking van de chakras