Meditatie

 

Meditaties 

kosten :  €  15,- per avond

gemiddeld ééns in de 14 dagen is er op vrijdagavond een meditatie of een klank- meditatie. De avonden beginnen om 20:00 u. en zo’n twee uur duren bestaande uit een eerste gedeelte wat vooral gericht is op het loskomen van de hectiek van alledag en het weer heel bewust bezit nemen van je lichaam en de ruimte eromheen d.m.v. de beweging van de Adem.

Na de pauze, met een kopje kruidenthee, proberen we steeds weer een ander aspect van meditatie en de verschillende technieken te ervaren. Na de pauze proberen we te ervaren wat de meditatie voor ons betekent heeft.
Klank-Meditaties

kosten  :  € 15,- per avond

persoonlijk vind ik meditatie maar ook de klank-meditatie iets wat in onze hectische maatschappij volledig naar de achtergrond verdwenen is maar eigenlijk een prominente plaats in ons leven zou moeten innemen.

De klank-meditatie heb ik als eerste ervaren bij de Sjamanen als middel om lichaam en geest te bewerken opdat vastgelopen energie weer in beweging komt en wij misschien weer een stapje kunnen zetten naar een beter evenwicht. Ik heb deze Sjamanistische manier van klank vaak mijn “geheime wapen” genoemd. Voor beelden kunnen we ons makkelijker afschermen dan voor klanken, deze gaan via de Aura en via ons lichaam gewoon naar binnen of we willen of niet. Ze veroorzaken veranderingen in ons bewustzijn. Dit zou ons te denken moeten geven in een wereld waar altijd lawaai te horen is en waar menig mens slechts kan functioneren met de radio op de achtergrond. En wat te denken van al die mensen met een mp3-speler in hun oor. Waar horen zij wat er op dat moment hun leven raakt ?
De klank-meditaties worden gegeven m.b.v. “gewijde” Trommels, Tibetaanse Zingende Schalen, verschillende fluiten, bellen en schelphoorns.

 schelp