( Klank- ) Meditatie

 

 

meditatie 2


Meditatie  

Eerst leer je hoe je het best kunt gaan zitten. Hoe de aandacht makkelijk naar binnen te brengen en te fixeren. Daarna gaan we onderzoeken hoe je contact kunt maken met de beweging van de Adem en waarom dat zo belangrijk is.

Voor mij is meditatie een middel om contact te krijgen met mezelf, het bewuste- zowel als het onderbewuste gedeelte van mijn wezen. Meditatie moet leiden tot bewustwording, tot “Zien”, tot inzicht. Dat dit gaan “Zien ” niet alleen onze positieve kanten zal omvatten is evident .

Het allerbelangrijkste aspect om de werking en het doel van meditatie te kunnen begrijpen ligt in het inzicht wat er gebeurt is tijdens het moment van onze conceptie. We zullen hier uitgebreid aandacht aan besteden.

Na de pauze, proberen we een bepaald aspect van meditatie en de verschillende technieken te ervaren. Proberen we te verwoorden wat de meditatie voor ons betekent heeft.
Bij een meerdaagse workshop zullen we tevens ingaan op de betekenis van de Aura, chakra’s en Adem binnen de praktijk van Meditatie. We zullen aan de hand van de Chakrapsychologie gaan vertalen wat het betekend voor de resultaten van een meditatie als deze gedaan wordt zonder dat er sprake is van een volledige Adem.

 


 

Klank-Meditaties

klank sjamaan 3b

persoonlijk vind ik het jammer dat meditatie maar ook de klank-meditatie, iets is wat in onze hectische maatschappij volledig naar de achtergrond verdwenen is. Het zou eigenlijk een prominente plaats in ons leven moeten innemen.

De klank-meditatie heb ik als eerste ervaren bij de Sjamanen. Zij beschouwen de Klank als middel om lichaam en geest te bewerken opdat vastgelopen energie weer in beweging komt en wij misschien weer een stapje kunnen zetten naar een beter evenwicht. Joska Soos heeft mij de liefde voor de klank ten volle doen ervaren zijn lessen hebben me de toegang verschaft naar een heel bijzondere wereld van klank en stilte.  Ik heb deze Sjamanistische manier van klank vaak mijn “geheime wapen” genoemd. Voor beelden kunnen we ons makkelijker afschermen dan voor klanken, deze gaan via de Aura en via ons lichaam gewoon naar binnen of we willen of niet. Ze veroorzaken veranderingen in ons bewustzijn. Dit zou ons te denken moeten geven in een wereld waar altijd lawaai te horen is en waar menig mens slechts kan functioneren met de radio op de achtergrond. En wat te denken van al die mensen met een mp3-speler in hun oor. Waar horen zij wat er op dat moment hun leven raakt ?
De klank-meditaties worden gegeven m.b.v. “gewijde” Trommels, Tibetaanse Zingende Schalen, verschillende fluiten, bellen en schelphoorns.

Voor een avond of een workshop :   +32.499128280  e-mail : rob@yogachara.com

terug naar in Nederland