Chakra-workshop

SAMSUNG
workshop Aura- en Chakrapsychologie

.

Deze workshop behoorde tot de kern van het cursusaanbod van Yoga-Centrum Velp en wordt, door mij, al meer dan 30 jaar in Nederland, België, Nepal en nu ook in Frankrijk gegeven. In de loop der jaren is hij enorm geëvalueerd. Het is nu vooral een heel praktische cursus geworden, waarin we steeds weer op zoek gaan naar het ervaren en herkennen van de Aura, de Chakra’s en de beweging van de Adem in diverse situaties uit het dagelijks leven. D.m.v. oefeningen, praten over de betekenis ervan volgens de chakrapsychologie en meditatie gaan we kijken op welke manier de relatie tussen lichaam, geest en Aura is ontstaan en wat dat betekent voor ons bewustzijn en de manier waarop dat vorm krijgt. Ook gaan we kijken hoe ons bewustzijn ons dan, deels bewust, deels onbewust stuurt in de manier waarop wij het leven ervaren, hoe wij erover denken en er in handelen.

Heel belangrijk voor een goed begrip van dit systeem is het onderkennen van de betekenis van de beweging van de Adem. We zullen dan ook uitgebreid stil staan bij hoe dit in z’n werk gaat onder andere d.m.v. oefeningen en observatie van de Adem tijdens het reageren op b.v. vragen.

In de chakrapsychologie gaat het niet alleen om het leren kennen van de wetmatigheden achter ons bewustwordingsproces maar vooral ook om onze ervaringen en handelingen te leren herkennen als gevolg van die onderliggende structuren.

Het spreekt vanzelf dat door op deze, yoga-manier, bezig te zijn met chakrapsychologie de cursus ook een nadrukkelijk persoonlijk karakter krijgt. Zo bezig zijn betekent hoe meer men open staat voor zelfreflectie, dat dan de werkelijke betekenis van de Aura, Chakra’s en Adem voor je zal gaan leven.