Lezingen

uitleg 12


Lezing over Yoga en Spiritualiteit

 

Zelf heb ik het altijd lastig gevonden dat ik met de vele vragen die ik soms had over verschillende onderwerpen uit de Yoga niet zo makkelijk ergens terecht kon. Natuurlijk worden er overal lezingen gehouden over verschillende thema’s of kon je bij je meester terecht met je vragen maar als je nog zoekende bent, of als je leraar ver weg woont, of je vragen sluiten niet aan bij thema’s van de diverse lezingen, waar moet je dan heen met die vragen. Het is de bedoeling met deze lezing een cyclus te starten van lezingen, zo ééns per maand, waar je met alle vragen betreffende spiritualiteit terecht kunt.

In de traditie van Yoga-Chara is het wel de bedoeling dat de vragen niet gaan over kennis maar vooral beogen inzicht te krijgen in de betekenis die Spiritualiteit voor ons kan hebben in het omgaan met de vragen die het leven ons stelt.

Deze lezingen zijn zowel voor diegene die al langer met Yoga en Spiritualiteit bezig zijn als voor hen die er net aan zijn gaan ruiken. Vooral ook voor deze laatste categorie is het vaak verhelderend om te horen dat anderen, die misschien wat verder lijken te zijn op het pad van Spiritualiteit, jouw gevoel, jouw vraag al kunnen of durven te verwoorden. ook merk ik steeds dat in de antwoorden er herkenning zit voor velen, want laten we eerlijk zijn iets van de vragen van een anderen zit er ook in ons !

Mocht je toch vragen hebben die je graag beantwoordt zou willen hebben maar durf je het nog niet aan om ze zo in de groep te stellen mag je ze ook van te voren of in de pauze via een briefje aan me geven. De beantwoording zal ik altijd zo veel mogelijk in algemene termen proberen te geven zodat je niet bang hoeft te zijn dat je je in je privacy bedreigt zou kunnen gaan voelen.

voor vragen : gsm  +32.499128280 vast  +32.86400378